هزینه سرویس و نگهداری آسانسور

در قسمت ذیل می توانید هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور ایمن پایا در سال 98 را با توجه به نوع آسانسور مشاهده نمایید

تا 30 واحد مسکونی

21600تومان

  • به ازای هر توقف

تا 20 واحد مسکونی

20700تومان

  • به ازای هر توقف

تا 5 واحد مسکونی

16200تومان

  • به ازای هر توقف

اداری ترافیک بالا تا 10 واحد

28500تومان

  • به ازای هر توقف

اداری ترافیک پایین تا 10 واحد

27000تومان

  • به ازای هر توقف

اداری و تجاری ترافیک متوسط بیش از 10 واحد

34400تومان

  • به ازای هر توقف

نیروی مقیم

توافقی

  • اعزام نیروی مقیم بصورت روزانه و 24 ساعته

سایر شرایط سرویس و نگهداری

1- قراردادهای سرویس و نگهداری یکساله می باشد و دفعات سرویس آسانسور، به ازای هر ماه، یک نوبت خواهد بود.
2- ملاک محاسبه مبلغ قرارداد سرویس بر اساس حداقل 5 توقف میباشد. (آسانسورهای 2 و 3 و 4 توقف بر اساس 5 توقف محاسبه میشوند.)
3- ساعت کار عادی ایمن پایا از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا ساعت 17 و روزهای پنجشنبه 8 الی 13 می باشد. در روزهای تعطیل با هماهنگی (قبل از عقد قرارداد) با سرویس کار تعمیرات انجام خواهد گرفت.
4- انجام رفع خرابی بین ساعات 17 الی 8 صبح شامل هزینه جداگانه خواهد بود که این نیز (قبل از عقد قرارداد) باید با ایمن پایا هماهنگ گردد.
5- جدول فوق برای آسانسورهای با سرعت یک متر بر ثانیه می باشد. برای آسانسورهای با سرعت بیشتر از 60/1 مشمول افزایش قیمت می باشد.
6- آسانسورهای دارای دو ورودی و خروجی مانند : دو درب مقابل ( تونلی ) یا دو درب مجاور ( L لیفت ) ، و آسانسورهای دارای طبقات بدون توقف (دارای ارتفاع طبقات بیشتر از 5 متر ) شامل این نرخ نامه نمیشود و مشمول افزایش قیمت می باشد.
7- هزینه جنرال سرویس اولیه پس از انجام بازدید اولیه به کارفرما اعلام خواهد شد.
8- بازدید اولیه از آسانسور شما کاملا رایگان میباشد.
9- هزینه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان بر عهده مدیر ساختمان (کارفرما) می باشد.
10- بهای قطعات تعویضی یا تعمیری و اجرت آنها جز مبلغ قرارداد سرویس و نگهداری نمی باشد و کارفرما میبایستی جداگانه بر اساس پیش فاکتور ارسالی از سوی ما پرداخت نماید.
11- هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص مانند : آسانسورهای پک خارجی، آسانسورهای دوپلکس، آسانسورهای هیدرولیک، آسانسورهای سرعت بالا ، آسانسورهای خودروبر ، آسانسورهای مسافربر با ظرفیت 11 نفر و بیشتر، آسانسورهای کارخانه ها و مراکز صنعتی، بیمارستانها، آسانسورهای ویژه  و موارد ذکر نشده در جدول فوق با توافق طرفین صورت خواهد پذیرفت.
12- در طول مدت قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، دخالت اشخاص ثالث (اعم از : حقیقی یا حقوقی ، آسانسور یا متفرقه)ممنوع می باشد.
13- قیمت های فوق برای یکدستگاه آسانسور در ساختمان می باشد و در صورت وجود دو دستگاه 10 درصد از قیمتهای فوق الذکر کسر می گردد و بیش از دو دستگاه بیش از 10 درصد کاهش خواهند داشت.