افراد

افراد یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 18+ گزینه مدیریت است.
کاربر پیش فرض/ مدیریت سایت و فروش /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ توسعه وب و سئو /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ طراح وب سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ نویسنده وب سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.

افراد با سبک فلکس

کاربر پیش فرض/ توسعه دهنده و سئو /
کاربر پیش فرض
کاربر پیش فرض/ توسعه دهنده و سئو /
لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است ..

کاربر پیش فرض/ نویسنده و برنامه نویس /
کاربر پیش فرض
کاربر پیش فرض/ نویسنده و برنامه نویس /
لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است ..

کاربر پیش فرض/ مدیریت فروش و پشتیبانی /
کاربر پیش فرض
کاربر پیش فرض/ مدیریت فروش و پشتیبانی /
لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است ..

کاربر پیش فرض/ توسعه دهنده وب سایت /
کاربر پیش فرض
کاربر پیش فرض/ توسعه دهنده وب سایت /
لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .

افراد با استایل فلیپ

سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ مدیریت و توسع وب سایت /
کاربر پیش فرض/ مدیریت و توسع وب سایت /

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .

کاربر پیش فرض/ مدیریت و پشتیبانی فروش /
کاربر پیش فرض/ مدیریت و پشتیبانی فروش /

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .

کاربر پیش فرض/ طراح وب سایت /
کاربر پیش فرض/ طراح وب سایت /

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .

کاربر پیش فرض/ برنامه نویس سایت /
کاربر پیش فرض/ برنامه نویس سایت /

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است .

تراز بندی محتوا - چپ

کاربر پیش فرض/ مدیریت و توسعه وب سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.

تراز بندی محتوا - وسط

کاربر پیش فرض/ مدیریت و توسعه وب سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.

تراز بندی محتوا - راست

کاربر پیش فرض/ Senior Developer & Author /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ توسعه وب سایت و سئو /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ نویسنده و برنامه نویس /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ برنامه نویس وب سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ Super Admin & PR Manager /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ مدیریت و پشتیبانی فروش /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.
کاربر پیش فرض/ برنامه نویس سایت /
سایت جـوم آریـا یکی از بهترین ارائه دهنده ی قالب های فارسی جوملا و وردپرس است.