آیکون ها

آیکن یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با بیش از 28+ گزینه مدیریت است.

نمونه آیکون های اجتماعی

آیکن های اجتماعی - 44px آیکون ها، با فعال کردن راهنمای ابزار، حاشیه (شکاف) بین آیکون ها را 7px قرار دهید.
آیکن های اجتماعی - 32px آیکون ها، با فعال کردن راهنمای ابزار، حاشیه (شکاف) بین آیکون ها را 4px قرار دهید.

نمونه آیکون برند ها

 لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

آیکون برند ها - سبک فلت

نمونه آیکون های پرداخت