آیکون ها

آیکون یک پلاگین (افزونه) برای صفحه ساز با گزینه های مدیریت بیش از 12+ است.

سبک های مختلف

با استفاده از 202+ آیکون و 585+ آیکون فونت بسیار معروف